ENSTİTÜLER

Fen Bilimleri Enstitüsü
Yüksek lisans ve doktora programları aracılığıyla bilimsel bilgi birikiminin yaygınlaştırılması, özümsenmesi, üretilmesi ve kullanılmasına özen göstererek; konusunda iyi yetişmiş yaratıcı, bilim ve teknoloji üretebilen üst düzey araştırmacı ve uygulamacılar yetiştirebilmektir.
(Bölüm/Program ayrıntıları için : http://ects.maltepe.edu.tr/ )


Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, en üst düzeyde lisansüstü eğitim verilmesini sağlayarak, bilimde çağdaş düşüncede özgür, yaratıcı ve etik değerlerden ödün vermeyen bilim adamları ve uzmanlar yetiştirmeyi amaçlar.  
(Bölüm/Program ayrıntıları için : http://ects.maltepe.edu.tr/


Sosyal Bilimler Enstitüsü
Bir lisansüstü eğitim fakültesi olan Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999-2000 akademik yılında kurulmuş olup 2012 yılında 16 Anabilim Dalı ve 34 tezli-tezsiz yüksek lisans programı ve 9 doktora programı aktif olarak faaliyette bulunmaktadır.

(Bölüm/Program ayrıntıları için : http://ects.maltepe.edu.tr/ )