UZAKTAN EĞİTİM

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Maltepe Üniversite’sinin eğitim imkanlarını internet tabanlı teknolojinin yardımı ile daha geniş bir kesime ulaştırmak üzere kuruldu. Bu amaçla Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi özgün olarak geliştirdiği Öğrenim Yönetim Sistemini  - MUDES (Learning Management System - LMS) kullanarak, gerek kendi bünyesindeki akademik birimlerde çalışan öğretim elemanlarının, gerek diğer kurumlarda çalışan alan uzmanlarının ürettikleri bilgisel içeriği, deneyimli ekiplerle etkileşimli bilgisayar ortamına aktarmaktadır.

YÜKSEK LİSANS

e-MBA Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Türkçe-İngilizce)
e-MBA Günümüzün rekabetçi, dinamik ve teknoloji yoğun iş ortamı uzman ihtiyacını daha da belirgin hale getirmiştir. İş hayatındaki bireylerin yetkinlikleri arttırma talepleri ve özellikle de yönetim alanındaki becerilerini geliştirme ihtiyaçları, beraberinde yükseköğretim sistemi içerisinde çözüm alternatiflerinin geliştirilmesini gerekli kılmıştır. Bu süreçte, örgün lisansüstü eğitim programlarında çeşitlilik ve bu programlara katılan öğrenci sayısı giderek artmıştır.

Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı

Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı, zaman ve mekana bağımsız, uzaktan eğitim modeline uygun olarak ve çağımızın uluslararası ticaret, lojistik ve tedarik zinciri yönetim yetkinlik alanları incelenerek, 6 adet zorunlu, 4 adet seçmeli olmak üzere, toplam 10 adet ders ve buna ilave olarak Bitirme Projesinden oluşmaktadır.

 

LİSANS

İşletme (Uzaktan Eğitim) Lisans Programı
Teknolojik gelişmeler bazı engelleri ortadan kaldırmakta, kimi imkansızlıkları olanaklara çevirmektedir. Bu çerçevede, Maltepe Üniversitesi, sahip olduğu teknolojik alt yapıyı büyük bir olanağa çevirip zaman ve mekan unsurlarının bir engel olmaktan çıkarıp her kesimden, her bölgeden öğrenciye üniversite eğitimi sunmayı amaçlamakta ve bu bağlamda lisans düzeyinde uzaktan eğitim programları düzenlemeyi hedeflemektedir. Uzaktan eğitim formatında gerçekleştirilecek İşletme lisans programı, örgün eğitim programından içerik ve zenginlik bakımından farksız olup örgün eğitimin bir takım kısıtlarını da ortadan kaldırmaktadır.
Maltepe Üniversitesi, uzaktan eğitim İşletme lisans programı iş hayatı ve eğitim hayatını birlikte yürütmek isteyen ya da büyük şehirler dışında başka şehirlerde ikamet eden ya da bir takım engelleri olan öğrenci adayları için eşsiz bir olanak sunmaktadır.


Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Eğitim) Lisans Programı
Halkla İlişkiler ve Tanıtım uzaktan eğitim programı, günümüz teknolojik gelişmelerinin getirdiği fırsatlar dikkate alındığında; öğrencilerin öğretimin verildiği mekânda olmaksızın eğitim almalarına olanak tanır. Uzaktan Eğitim Halkla İlişkiler ve Tanıtım programı, öğrencilerin özellikle zaman ve mekan problemi nedeniyle oluşan iş hayatı, coğrafi koşullar, bedensel engellilik gibi yüz yüze eğitim almayı zorlaştıran durumlardan etkilenmeksizin nitelikli Halkla İlişkiler eğitimini alabilmelerini hedeflemektedir.