Fakülteler

Eğitim Fakültesi
Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin misyonu çağın koşullarına uygun, aydın, sosyal sorumluluk sahibi ve kuramsal bilgisini günlük problem çözmeye taşıyacak öğretmenler ve psikolojik danışmanlar yetiştirmektir...
(Bölüm/Program ayrıntıları için :
http://ects.maltepe.edu.tr/ )


Güzel Sanatlar Fakültesi
Güzel Sanatlar Fakültesi, İstanbul kentinin ve Maltepe Üniversitesi’nin sonsuz kaynaklarını ilham alarak her bir sanatçı adayı ve dolayısıyla geleceğin sanatçısı için olağanüstü eğitim ve çalışma alanı yaratmıştır. Bu bağlamda fakülte sanatçı adaylarına sanatın amacı, tarihsel gelişimi, toplumsal rolü ve edebiyat, müzik, felsefe gibi diğer yan alanlarıyla ilişkilerindeki amaç ve anlam üzerine düşünme biçimlerini geliştirmeleri için çeşitli fırsatlar vermektedir...
(Bölüm/Program ayrıntıları için : http://ects.maltepe.edu.tr/ )


Hukuk Fakültesi
Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ndeki öğrenim, hukuk bilimi donanımlı ve yüksek nitelikli hukukçu yetiştirme amacına yöneliktir. Bu amaca uygun olarak Fakültemizin öğretim programında teorik derslerin yanı sıra pratik çalışmalara da yer verilir. 1997 yılında kurulan Fakültemiz, 2000-2001 akademik yılında ilk mezunlarını vermiş ve halen on ikinci  öğretim yılını sürdüren,  evrilerek gelişen dinamik bir öğretim kurumudur...
(Bölüm/Program ayrıntıları için : http://ects.maltepe.edu.tr/ )


İletişim Fakültesi
İletişim Fakültesi’nin eğitim anlayışının güttüğü amaç; çağdaş ve özgür düşünce yapısına ve eleştirel bakış açısına sahip, evrensel değerleri benimsemiş, çevresine karşı duyarlı, iletişimi her boyutuyla kavrayan, yaratıcılığını ürüne dönüştürebilen gençlerin yetiştirilmesi, toplumsal ve mesleki yaşama hazırlanmasıdır.
(Bölüm/Program ayrıntıları için : http://ects.maltepe.edu.tr/ )


İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Günümüzün gereksinimlerini dikkate alarak kendini sürekli olarak yenileyen İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, insanın, dünyayı anlamlı kılan, kültürü oluşturan bir varlık olduğu gerçeğine dayalı olarak örgütlenmiştir. Temel bilim alanlarını içeren, 1997-1998 akademik yılından bu yana seçkin kadrosuyla bilgi dünyasına ulusal ve uluslararası düzeyde katkı sağlayan Fakültemiz, eğitimde, araştırmada ve topluma hizmette kuramla uygulamanın birlikteliğini her şeyin üstünde tutmaktadır.
(Bölüm/Program ayrıntıları için : http://ects.maltepe.edu.tr )


İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
Fakültemizin akademik kadrosu; Türkiye Cumhuriyetini çağdaş medeniyetler seviyesine ulaştırma idealine hizmet edecek birikimde ve ülke ekonomisine, ticaret ve sanayi yaşamına katkı sağlayacak üstün nitelikli insan sermayesini yetiştirebilmek amacıyla akademik birikimlerini uluslararası ve ulusal iş hayatındaki uygulamalar ile pekiştiren, tecrübeli ve yetkin öğretim üyelerinden oluşturulmuştur.
(Bölüm/Program ayrıntıları için : http://ects.maltepe.edu.tr/ )


Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Maltepe Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi’nde yer alan Mimarlık, İç Mimarlık, Gemi ve Yat Tasarımı bölümleri,“YAŞAM ALANLARIMIZI”  en küçük ölçekten en büyük ölçeğe değin düzenleyecek, şekillendirecek olan hizmet sunucularını (mimarları, iç mekan tasarımcılarını, gemi ve yat tasarımcılarını, kent plancılarını, vb.) yetiştiren kurumlardır. Bu  neden ile eğitim-öğretim modeli TOPLUMUN SAĞLIĞI, ESENLİĞİ, GÜVENLİĞİ ve REFAHI İLE İNSANIMIZIN GÜVENLİ ve KALİTELİ BİR YAPILI ÇEVREDE YAŞAM HAKKI için hizmetlerin bütünlüğü ilkesi çerçevesinde AB kriterleri de dikkate alınarak bütünleşik olarak yeniden yapılandırılmıştır.
(Bölüm/Program ayrıntıları için : http://ects.maltepe.edu.tr/ )


Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Mühendislik, yaşamımızdaki sorun ve  ihtiyaçlara çözümler üreten, yaşam biçimimizi etkileyen ve kalitesini yükseltmeye çalışan bir meslek alanı. Çağımızda insan ve doğanın yanında, onlar için sürdürülebilir, güvenilir sistemler tasarlıyor, geliştiriyor, üretiyor, kuruyor ve çalıştırıyor. Bunu da temel bilimler ve matematiği doğa bilimleri, tıp, ekonomi ve benzeri alanların kuramlarıyla birleştirerek başarıyor. Mühendislik ürünü sistem ve hizmetler, bu kuramsal altyapının teknik bilimle bütünleşmesiyle ortaya çıkıyor.
(Bölüm/Program ayrıntıları için : http://ects.maltepe.edu.tr/ )


Tıp Fakültesi
Fakültemiz kuruluşundan bu yana geçen 13 yılda gösterdiği gelişmeler ile Tıp Fakülteleri arasında saygın bir yere sahip olmuştur. Fakültemizde 2003 yılında eğitim müfredatımız gözden geçirilerek “ Ulusal Çekirdek Müfredat” ile uyum sağlanmıştır. Öncelikle bu güne kadar olan sürece katkıda bulunan herkese teşekkür etmek isterim. Fakültemizde eğitim programları, her yıl eğitim kadromuzun görüşleri alınarak, katılımcı bir anlayışla yenilenmektedir.
(Bölüm/Program ayrıntıları için : http://ects.maltepe.edu.tr/ )