Hazırlık Sınıfında Başarısız Olan Öğrencilerin Dikkatine

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 4. Maddesinin (c) fıkrası uyarınca; 2016-2017 akademik yılı sonu itibarıyla zorunlu İngilizce hazırlık sınıfında iki yıl ve üzeri sürede başarılı olamayan öğrencilerimizin, 26 Eylül 2017 tarihi itibarıyla üniversitemizden ilişikleri kesilecektir.

Kayıtlı oldukları programın öğretim dili Türkçe olan eşdeğerinin üniversitemizde olması ve öğrencilerin talep etmeleri halinde, bu öğrenciler Üniversitemizdeki öğretim dili Türkçe olan eşdeğer programlara 25 Eylül 2017 17:30’a kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına müracaat ederek kayıt yaptırabileceklerdir.

Üniversitemizdeki Türkçe programlara kayıt yaptırabilecek öğrencilerin listesi için tıklayınız.

Belirtilen tarihe kadar kayıt yaptırmayanlar ile kayıtlı oldukları programın öğretim dili Türkçe olan eşdeğeri Üniversitemizde olmayanların,  26 Eylül 2017 tarihi itibarıyla Üniversitemizden ilişikleri kesilecektir. Bu öğrenciler, başka bir üniversitedeki öğretim dili Türkçe olan eş değer bir programa yerleştirilmek üzere ÖSYM’ye müracaat edebileceklerdir. Buna ilişkin başvuru takvimi ÖSYM tarafından duyurulacaktır.