2016-2017 Yaz Öğretiminde Açılacak Dersler

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
2016-2017 YAZ ÖĞRETİMİNDE AÇILACAK DERSLER LİSTESİ

 
EĞİTİM FAKÜLTESİ KREDİ
EĞT 103 01 Eğitim Bilimine Giriş 3
EĞT 301 01 Sınıf Yönetimi 2
EĞT 302 01 Ölçme Ve Değerlendirme 3
EĞT 401 01 Rehberlik  3
EĞT 402 01 Türk Eğitim Sistemi Ve Okul Yönetimi 2
EĞT 407 01 Bilimsel Araştırma Yöntemi 2
İNÖ 203 01 Dilbilim - I 3
İNÖ 210 01 Dil Edinimi 3
İNÖ 301 01 Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi - I 3
İNÖ 306 01 Dil Becerilerinin Öğretimi - II 3
ÖZÖ 205 01 Özel Eğitim 3
ÖZÖ 210 01 Braille Okuma-Yazma  2
ÜZE 202 01 Genel Fizik 2
ZEÖ 213 01 Otistik Çocukların Eğitimine Giriş 3
ZEÖ 402 01 Zihin Engelliler İçin Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Tasarımı II 3
     
HUKUK FAKÜLTESİ  
LAW 101 Huk 115  Medeni Hukuk 1 3
LAW 105 Introduction To Law 3
LAW 107 Huk 321 Genel Kamu Hukuku 3
LAW 112 Introduction To Common Law 3
LAW 203 Huk 213 Ceza Hukuku Genel Hükümler I 3
LAW 204 Ceza Hukuku Genel Hükümler II 3
LAW 207 International Law I 4
LAW 211 International Organizatıons As Law Makers 3
LAW 216 International Law II 4
LAW 220 Energy Law 3
LAW 302 HUK 328 EŞYA HUKUKU II 3
LAW 303 Huk 305 Medeni Usul Hukuku I 3
LAW 304 Medeni Usul Hukuku II 3
LAW 305 Huk 317 Kara Ticareti Hukuku I 3
LAW 306 Huk 330 Kara Ticareti Hukuku II 3
LAW 308 Huk 332 Borçlar Hukuku Özel Hükümler II 2
LAW 309 Huk 303 Ceza Özel Hukuku I 2
LAW 310 Huk 304 Ceza Özel Hukuku II 2
LAW 311 European Union Law I 3
LAW 312 European Union Law II 3
LAW 313 International Criminal Law 3
LAW 315 International Investment Law 3
LAW 302 Eşya Hukuku II 3
LAW 320 Fikri Sınai Haklar 2
LAW 326 Huk 430 İdari Yargı 2

Law 354

EU Law II 3
LAW 401 PRIVATE INTERNATIONAL  LAW I 4
LAW 405 Huk 423 İcra İflas Hukuku I 3
LAW 406 Huk 442 İcra İflas Hukuku II 2
LAW 407 Huk 409 Ceza Usul Hukuku I 3
LAW 408 Huk 410 Ceza Usul Hukuku II 3
LAW 409 Huk 411 Bireysel İş Hukuku 3
LAW 410 Huk 438 Toplu İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku 3
LAW 411 Kıymetli Evrak Hukuku 2
LAW 412 Miras Hukuku 2
LAW 414 Private International  Law II 4
LAW 420 International Commercial Arbitration 3
LAW 461 Environmental Law 3

HUK 255

Uluslararası Hukuk I  3
HUK 256 Uluslararası Hukuk II 3
HUK 257 İşletme Hukuku 3

HUK 351

AB Hukuku I 3
HUK 434 Devletler Özel Hukuku II 4
HUK 452 İş Hukuku 2
HUK 461 Çevre Hukuku 2
     
İLETİŞİM FAKÜLTESİ  
GİT 205 Fotoğraf Teknikleri 2
HİT 301 Halkla İlişkiler Kampanyaları 2
HİT 405 Bitirme Projesi I 5
HİT 406 Bitirme Projesi II 5
HİT 409 Uluslararası Halkla İlişkiler 2
RST 406 Bitirme Projesi II 5
     
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ  
FEL 301 17. Yüzyılda Felsefe  2
FEL 302  18. Yüzyılda Felsefe  2
FEL 402  20. Yüzyılda Felsefe  2
PSİ 211  Motivasyon Kuramları 3
PSİ 305  İletişim Psikolojisi  2
PSİ 356  Klinik Dışı Ortamlarda Psikolojik Müdahaleye Giriş  3
PSİ 391 Kişilik Kuramları 3
PSİ 455  Çevre Psikolojisi 2
PSİ 456  Kültürel Psikoloji 2
SOS 403  Nüfus Bilimi  3
SOC 417  City Culture  3
     
İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ  
ECON 358 International Economics 3
İKT 203 İstatistik 3
İKT 429 Büyüme Teorisi 3
İKT 430 Kalkınma İktisadı 3
İKY 426 Kurum Kültürü Ve Farklılıkların Yönetimi 3
İŞL 307 Finansal Yönetim 3
İŞL 342 Yönetim Muhasebesi 3
İŞL 424 Stratejik Yönetim 3
İŞL 445 Finansal Tabl.ve Analizi 3
İŞL 451 Uluslararası Pazarlama 3
eİŞL 202 Genel Muhasebe II 3
eİŞL 207 Pazarlama İlkeleri 3
eİŞL 303 Maliyet Muhasebesi 3
eİŞL 401 Mezuniyet Projesi I 3
eİŞL 402 Mezuniyet Projesi II 3
eİŞL 403 Finansal Tab. ve Analizi 3
IREU 462 Turkish Political Life 3
UTL 309 Taşımacılık Yönetimi I 3
UTL 403 Lojistik Planlama ve Modelleme 3
UTL 410 Mezuniyet Projesi II 3
UTL 415 Mezuniyet Projesi I 3
UTL 422 Üretim ve Stok Yönetimi 3
     
MİMARLIK ve TASARIM FAKÜLTESİ  
İÇMB 251 Tasarım Stüdyosu III 6
İÇMB 351 Tasarım Stüdyosu V 6
İÇMB 252 Tasarım Stüdyosu IV 6
İÇMB 352 Tasarım Stüdyosu VI 6
İÇMB 451 Tasarım Stüdyosu VII 6
İÇMB 452 Tasarım Stüdyosu VIII 6
İÇMB 404 Bitirme Tezi 2
İNTA 251  Design Studio 6
MİMB 110 Tasarım Stüdyosu II 6
MİMB 209 Tasarım Stüdyosu III 6
MİMB 210 Tasarım Stüdyosu IV 6
MİMB 259 Yapı-Malzeme I 4
MİMB 309 Tasarım Stüdyosu V 6
MİMB 310 Tasarım Stüdyosu VI 6
MİMB 321 Betonarme 2
MİMB 331 Rölöve ve Restorasyon 2
MİMB 404 Bitirme Tezi 2
MİMB 409 Tasarım Stüdyosu VII 6
MİMB 410 Tasarım Stüdyosu VIII 6
MİMB 441 İklim Değişikliği, Kent ve Mimarlık 2
HUK 461 Çevre Hukuku 2
ARCH 110 Design Studio II 6
ARCH 152 Graphic Communication II 3
ARCH 209 Design Studio III 6
ARCH 210 Design Studio IV 6
ARCH 309 Design Studio V 6
ARCH 310 Design Studio VI 6
ARCH 404 Graduation Thesis 2
ARCH 409 Design Studio VII 6
ARCH 410 Design Studio VIII 6
MAT 153 Matematik I 2
LAW 461 Environmental Law 2
     
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ  
BİL 134 Algoritmalar ve Programlama II 3
CEN 134 Algorithms and Programming II 3
ELK 206 Sinyaller ve Sistemler 3
ELK 309 Kontrol Teorisi 3
ELK 333 Analog Elektronik 4
ELK 428 Güç Elektroniği 3
ELK 483 Mezuniyet Projesi I 3
END 300 Karar Analizi 3
END 323 Ergonomi 3
END 401 Mezuniyet Projesi I 2
END 402 Mezuniyet Projesi II 2
IE 300 Decision Analysis 3
FİZ 181 Fizik I 3
FİZ 184 Fizik II 4
PHYS 181 Physics I 3
PHYS 184 Physics II 4
İNŞ 104 Statik 4
İNŞ 203 Mukavemet I 4
İNŞ 205 Dinamik 4
İNŞ 206 Akışkanlar Mekaniği 3
İNŞ 301 Yapı Statiği 4
İNŞ 302 Çelik Yapılar 3
İNŞ 303 Betonarme I 4
İNŞ 304 Betonarme II 3
İNŞ 305 Zemin Mekaniği 4
İNŞ 306 Temel Mühendisliği 3
İNŞ 307 Hidrolik 4
İNŞ 401 Mezuniyet Projesi I 4
İNŞ 402 Mezuniyet Projesi II 4
İNŞ 408 İmar Uygulamaları 3
CE 203 Strength of Materials I 4
CE 206 Fluid Mechanics 3
CE 303 Reinforced Concrete I 4
CE 402 Capstone Project II 4
KİM 151 Genel Kimya 3
MAT 151 Genel Matematik I 3
MAT 152 Genel Matematik II 3
MAT 153 Matematik I 2
MAT 155 Matematik I 2
MAT 156 Matematik II 2
MAT 182 Matematik II 4
MAT 284 Olasılık ve İstatistik 3
MAT 285 Diferansiyel Denklemler 3
MATH 182 Calculus II 4
MATH 283 Linear Algebra 3
YZM 356 Web Uygulama Geliştirme  3
SE 401 Capstone Project I 2
     
HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU  
HEM 204 Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği 8
HEM 262  İç Hastalıkları Hemşireliği 10
HEM 301  Halk Sağlığı Hemşireliği 8
HEM 302  Psikiyatri Hemşireliği 8
HEM 447  Halk Sağlığı Hemşireliği Intern 14
HEM 455  Hemşirelikte Proje Geliştirme Süreci I 6
     
MESLEK YÜKSEKOKULU  
MADL 122 Medeni Usul Hukuku 3
MADL 225 Kıymetli Evrak Hukuku 2
MADL 229 Ticaret Hukuku 2
MBPR 119 Programlama Temelleri 3
MBPR 124 Görsel Programlama - I 3
MBPR 204 Sensörler  2
MBPR 233 İnternet Programcılığı - I 3
MBPR 240 Nesne Tabanlı Programlama - II 3
MBPR 241 Görsel Programlama - II 3
MBPR 246 İnternet Programcılığı - II 3
MBPR 248 Sistem Analizi Ve Tasarımı 3
MÇGE 108 Çocuk Gelişimi - II 3
MÇGE 117 Anne Çocuk Beslenmesi 2
MÇGE 121 Psikolojiye Giriş 2
MÇGE 221 Çocuk Ruh Sağlığı 3
MRTP 118 Sinema Sanat Tarihi 2
MRTP 120 Yayın Planlama Ve Yönetimi  2
MRTP 220 Meslek Etiği 2
MUTE 123 Temel Elektrik 2
MUTE 125 Fizik 2
MUTE 127 Matematik 2
     
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU  
İNG 105 İngilizce - I 5
İNG 122 İngilizce II 3
İNG 305 Mesleki İngilizce I 2
     

TÜRK DİLİ BÖLÜMÜ

 
TRD 152/TRD 158 Türk Dili II 2
     

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ BÖLÜMÜ

 

ATA 151

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 2
ATA 152 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2