ÜNİVERSİTE KOMİSYONLARI

(Güncellenme tarihi 5 mayıs 2017)

 

ETİK KURULU

Maltepe Üniversitesi mensupları ve akademik ve idari birimlerinin bilimsel araştırma faaliyetleri, yayın faaliyetleri, eğitim ve öğretim faaliyetleri, hizmet faaliyetleri, toplum ve paydaşlarıyla ilişkilerinde etik değerlendirilmelere ilişkin ilke ve kuralları, yapıyı, görevleri ve uygulama esaslarını düzenlemek.

 

Etik Kurulu Üyeleri

Başkan

Prof. Dr. Belma AKŞİT

Rektör Yardımcısı, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 

Üye

Prof. Nermin ÇELEN

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 

Üye

Prof. Dr. Durmuş GÜNAY

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Üye

Prof. Dr. Hacer KARANİSOĞLU

Hemşirelik Yüksekokulu Müdürü

Üye

Prof. Dr. Nurgün OKTİK

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 

Üye

Prof. Dr. Zafer ÖZTEK

Dekan, Tıp Fakültesi

Üye

Prof. Dr. Necla ÖZTÜRK

Tıp Fakültesi

 

 

KALİTE KOMİSYONU

Komisyonun yetki, görev ve sorumlulukları, 2010 yılında kurulmuş olan ve kalite güvence sisteminin belli bir koordinasyon içinde ve aynı standartlarda yürütülmesini sağlamaya çalışan, kalite güvencesi ile ilgili tüm çalışmalarından sorumlu Eğitimde Kalite Çalışmaları Koordinatörlüğünün öncülüğünde çalışarak Üniversitenin kalite güvence sisteminin gelişimi için destek vermek ve üniversitenin bütün birimleri ile işbirliği içinde olmaktır.

 

Maltepe Üniversitesi Kalite Komisyonu Üyeleri

Prof. Dr. Şahin KARASAR

Rektör

Prof. Dr. Belma AKŞİT

Rektör Yardımcısı, Kurumsal Değerlendirme Komisyonu Başkanı,

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi

Dr. Nuri OLUR

Genel Sekreter

Yrd. Doç. Dr. Şafak GÜNDÜZ

Eğitimde Kalite Çalışmaları Koordinatörü, Kurumsal Değerlendirme Komisyonu Üyesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Öğretim Üyesi

Öğr. Gör. Nuran KARAAĞAOĞLU

Kurumsal Değerlendirme Komisyonu Üyesi,

Meslek Yüksekokulu

Yrd. Doç. Dr. Mürşide ÖZGELDİ

Kurumsal Değerlendirme Komisyonu Üyesi,

Dekan Yardımcısı, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Özay GÜRTUĞ

Rektör Danışmanı, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Prof. Dr. Ranan Gülhan AKTAŞ

MÜKKAM, Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Zafer ÖZTEK

Dekan, Tıp Fakültesi

Emir UZUNOĞLU

Girişimcilik ve İş Geliştirme Merkezi Koordinatörü, İYBF

Ahmet Kadir ÇAKIR

Öğrenci Konseyi Başkanı

 

 

 

TANITIM VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER KOMİSYONU

Üniversitenin tüm birimlerinin Üniversite içinde ve dışında yapacağı tüm sosyal ve kültürel etkinliklerin gerçekleştirilmesi için gerekli planları ve hazırlıkları koordine etmek ve takip etmek. Üniversitenin tanıtımı ile ilgili projeleri hazırlamak, geliştirmek, stratejileri belirlemek, takip etmek ve sonuçlandırmak. ÖSS puan sıralamasında üst sıralarda yer alan üniversite adaylarının Üniversitemizi tercih etmelerini sağlayacak stratejileri belirlemek.

 

Tanıtım ve Kültürel Etkinlikler Komisyonu Üyeleri

Başkan

Prof. Dr. Betül ÇOTUKSÖKEN

Rektör Yardımcısı  

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Üye

Yrd. Doç. Dr. Handan DOĞAN

Eğitim Fakültesi

Üye

Prof. Dr. Selahattin YILDIZ

Güzel Sanatlar Fakültesi

Üye

Yrd. Doç. Dr. Melda KÖSE MARDUÇ

Hukuk Fakültesi

Üye

Yrd. Doç. Dr. Aygül ERNEK ALAN

İletişim Fakültesi

Üye

Yrd. Doç. Dr. Burak KÜÇÜK

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

Üye

Yrd. Doç. Dr. Yekta ÖZGÜVEN

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Üye

Dr. Nuri OLUR

Genel Sekreter     

Üye

Öğr. Gör. Elif SUNGUR

MİKAM, İletişim Fakültesi

Üye

Şükran SABAH

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Üye

Utku ŞENTÜRK

Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü

Üye

Aslı Nur SENCER

Türk Dili

 

EĞİTİM KOMİSYONU

Komisyon genel olarak eğitim-öğretimin ve programların güncellenmesi ile akreditasyon sürecinin başlatılması konularında makro politikaları belirlemekle sorumludur. Bunun yanında çiftanadal/yandal ve intibak programlarının amaca uygun olarak düzenlenmesi, zorunlu seçmeli derslerle bunların kodlamalarındaki standartlar, haftalık ders programları, yeni program önerileri vb. konularda akademik birimlerden gelen önerileri incelemek ve gerekli yönetmelik ve yönerge değişikliklerini planlamak ve görüşülmek üzere mevzuat komisyonuna iletmek ve senatoya eğitimle ilgili görüş oluşturmak.

 

Eğitim Komisyonu Üyeleri

Başkan

Prof. Dr. Betül ÇOTUKSÖKEN

Rektör Yardımcısı

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Üye

Prof. Dr. Ayhan HAKAN

Eğitim Fakültesi

Üye

Prof. Dr. Niyazi KARASAR

Eğitim Fakültesi

Üye

Prof. Dr. Zafer ÖZTEK

Dekan,Tıp Fakültesi

Üye

Prof. Dr. İlhami YAVUZ

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Üye

Doç. Dr. Ahu TUNÇEL

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Müdürü, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Üye

Yrd. Doç. Dr. Şafak GÜNDÜZ

Eğitimde Kalite Çalışmaları Koordinatörlüğü,  İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

Üye

Yrd. Doç. Dr. David T. THOMAS

Tıp Fakültesi

Üyeler

Eğitim Komisyonu Başkanları  

İlgili Fakülte/YO/MYO

  

 

MEVZUAT KOMİSYONU

İhtiyaç duyulan tüm yönetmelik, yönerge ve esaslarla ilgili hazırlık çalışmalarını yapmak, mevcutları güncellemek, gerekli değişiklikleri yapmak, eğitim komisyonundan gelen eğitimle ilgili yönetmelik ve yönergelere son şeklini vererek yetkili mercilerin onayına sunmak.

 

Mevzuat Komisyonu Üyeleri

Başkan

Prof. Dr. Betül ÇOTUKSÖKEN

Rektör Yardımcısı

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Üye

Prof. Dr. A. Zafer ÖZTEK

Dekan, Tıp Fakültesi

Üye

Prof. Dr. Filiz OTAY DEMİR

Dekan, İletişim Fakültesi

Üye

Doç. Dr. Özay GÜRTUĞ

Rektör Danışmanı, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Üye

Doç. Dr. Ahu TUNÇEL

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü,

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Üye

Doç. Dr. Hasret NUHOĞLU

Eğitim Fakültesi

Üye

Yrd. Doç. Dr. İhsan GÜLAY

Rektör Baş Danışmanı, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

Üye

Yrd. Doç. Dr. İlkün ORBAK

Dekan Yardımcısı, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Üye

Yrd. Doç. Dr. Hakan ŞAHİN 

Dekan Yardımcısı, Hukuk Fakültesi

Üye

Av. Umut ORMAN

Hukuk Müşaviri

Üye

Zuhal NAZIM

Enstitüler Koordinatörü

 

 

ÜNİVERSİTE – SANAYİ İŞBİRLİĞİ ARAYIŞ KOMİSYONU

Maltepe Üniversitesi – Sanayi işbirliğini başlatmak ve geliştirmek.

 

Üniversite – Sanayi İşbirliği Arayış Komisyonu Üyeleri

Başkan

Prof. Dr. Mehmet TANYAŞ

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

Üye

Prof. Dr. Ranan Gülhan AKTAŞ

MÜKKAM,Tıp Fakültesi

Üye

Prof. Dr. Sahure Gonca TELLİ

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

Üye

Doç. Dr. Özay GÜRTUĞ

Rektör Danışmanı, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Üye

Yrd. Doç. Dr. Ali AKMAN

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Üye

Öğr. Gör. Elif SUNGUR

İletişim Fakültesi   

           

 

YAYIN KOMİSYONU

Birimler bünyesinde:

  • Basılmak üzere hazırlanmış taslak eserleri incelenmek, yayınların planlanmak, yayın kurallarına uygun olup olmadığını değerlendirmek, yayın hakkında rapor hazırlamak;
  • Ders aracı olarak kullanılan kitaplar ve teksirlerle yardımcı ders kitapları ile ilgili basılmaya hazır olarak gelen eserlerin nitelik ve eğitim-öğretim ihtiyaçları açısından yayıma uygun olup olmadığını, basılma sırası, baskı adedini tespit ederek maliyeti, satış fiyatları ve ödenecek telif hakları ile ilgili görüş bildirmek.
  • Yukarıda tanım dışında kalan yayın başvuruları ile ilgili görüş bildirmek.

 

Yayın Komisyonu Üyeleri

Başkan

Prof. Dr. Belma AKŞİT

Rektör Yardımcısı, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Üye

Prof. Dr. İlter BÜYÜKDIĞAN

Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Üye

Prof. Dr. A. Zafer ÖZTEK

Dekan, Tıp Fakültesi

Üye

Doç. Dr. Ahu TUNÇEL

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Raportör

Seda İÇİN

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkan V.

 

 

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU (MÜAR)

MÜAR, Üniversite mensubu olduğunu bildirerek ulusal/uluslararası bilimsel araştırma ve AR-GE projeleri yapan; fikri mülkiyet haklarının tescili (telif eser, uluslararası/ulusal bilimsel kuruluşlardan alınan patent, faydalı model belgesi, endüstriyel tasarım tescil belgesi, marka, vb.) ile ödül ve atıf alan; makale ve kitap/kitap bölümü yazan, yurtiçi ve yurt dışı bilimsel toplantılara, toplantı programı içinde yer alan bir sunumla (bildiri, poster ya da sanat çalışması) ya da panelist ve yorumcu olarak katılan tüm akademik personelin çalışmalarını değerlendirir. Bilimsel araştırma projelerini kabul eder, değerlendirir, destekler, izlenmesini sağlar; uzaktan eğitime yönelik özgün eserleri ve çalışmaları değerlendirir, koordinasyon birimince tüm sürecin kayıt altına alınmasını sağlar ve Rektörün bilimsel araştırmalarla ilgili olarak vereceği diğer görevleri yürütür.

 

Maltepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Üyeleri

Başkan

Prof. Dr. Belma AKŞİT

Rektör Yardımcısı, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Üye

Prof. Dr. Yusuf AKSAR

Dekan, Hukuk Fakültesi

Üye

Prof. Dr. Selahattin YILDIZ

Dekan, Güzel Sanatlar Fakültesi

Üye

Prof. Dr. Gürkan DOĞAN

Dekan, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Üye

Prof. Dr. Ferhan YÜREKLİ

Dekan, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Üye

Prof. Dr. Ranan Gülhan AKTAŞ

MÜKKAM, Tıp Fakültesi

Üye

Prof. Dr. Sahure Gonca TELLİ

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

Üye

Prof. Dr. Bahattin AKŞİT       

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Üye

Prof. Dr. Durmuş GÜNAY

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Üye

Doç. Dr. Özay GÜRTUĞ

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Üye

Yrd. Doç. Dr. Ayça ÖZKAN KOCA

Güzel Sanatlar Fakültesi

 

 

KURUMSAL DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

  • Üniversitedeki eğitimin iyileştirilmesini, bilimsel araştırma ve proje faaliyetlerinin AB standartlarına ulaşabilmesi için her eğitim biriminin bir stratejik plan hazırlamasını ve her yıl birim öz-değerlendirme çalışmalarının yapılmasını sağlamak ve üniversitenin öz-değerlendirme çalışmalarını yaparak her beş yılda bir stratejik plan hazırlamak.
  • Her takvim yılı için yapılan öz-değerlendirme çalışmaları doğrultusunda Kurumsal İç Değerlendirme (KİDR) raporunu hazırlayarak senatoya sunmak.

 

Kurumsal Değerlendirme Komisyonu Üyeleri

 Başkan

Prof. Dr. Belma AKŞİT

Rektör Yardımcısı, İnsan ve Toplum Bilimleri Fak

Üye

Yrd. Doç. Dr. Şafak GÜNDÜZ

Eğitimde Kalite Çalışmaları Koordinatörü, İYBF

Üye

Yrd. Doç. Dr. Mürşide ÖZGELDİ

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

Üye

Öğr. Gör. Nuran KARAAĞAOĞLU

Meslek Yüksekokulu

Üye

Yrd. Doç. Dr. Ayşe CİLACI TOMBUŞ

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

 

KALİTE YÖNETİMİ VE GÜVENCESİ ÇALIŞMA GRUBU

Görevi: Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda akademik ve idari hizmetlerin kalitesinin geliştirilmesi, sürekliliğinin sağlanması için gerekli tüm kalite çalışmalarını koordine etmek, her birimde oluşturulacak kalite geliştirme çalışma gruplarıyla birlikte yürütmek,  gerekli raporları hazırlamaktır.

 

Kuruluşu: Üniversitenin tüm birimlerinden aşağıdaki niteliklere sahip öğretim elemanlarından oluşturulur.

 

Grup Üyelerinin Nitelikleri:

·  Bolonya (Avrupa Yükseköğretim Alanı) süreci hakkında bilgi sahibi olmak;

·  Üniversite kalite çalışmaları konusunda bilgi ve deneyime sahip olmak;

·  İletişim (yazılı ve sözlü) ve işbirliği becerilerine sahip olmak.

 

Kalite Yönetimi ve Güvencesi Çalışma Grubu Üyeleri

Başkan

Prof. Dr. Belma AKŞİT

Rektör Yardımcısı, İnsan ve Toplum Bilimleri Fak

Üye

Yrd. Doç. Dr. Şafak GÜNDÜZ

Eğitimde Kalite Koordinatörü, İYBF

Üye

Doç. Dr. Ender LEVENT

Tıp Fakültesi

Üye

Doç. Dr. Güncel ÖNKAL

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 

Üye

Yrd. Doç. Dr. Deniz DAĞSEVEN

Dekan Yardımcısı, Eğitim Fakültesi

Üye

Yrd. Doç. Dr. Ayça ÖZKAN KOCA

Güzel Sanatlar Fakültesi

Üye

Yrd. Doç. Dr. Aliye Ceren ONUR

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Üye

Yrd. Doç. Dr. Ayşe CİLACI TOMBUŞ

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Üye

Yrd. Doç. Dr. Mürşide ÖZGELDİ

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

Üye

Yrd. Doç. Dr. Gülçin ÖZTÜRK

İletişim Fakültesi

Üye

Yrd. Doç. Dr. Seher YURT

Hemşirelik Yüksekokulu

Üye

Yrd. Doç. Dr. Hakan ŞAHİN

Hukuk Fakültesi

Üye

Öğr. Gör. Nuran KARAAĞAOĞLU

Meslek Yüksekokulu

Üye

Doğan KORKMAZ

Meslek Yüksekokulu

Üye

Emir UZUNOĞLU

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi